Finn ditt klimaavtrykk

Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Som enkeltpersoner kan vi påvirke klimagassutslippene, og små grep kan gjøre en stor forskjell. Vil du bidra? Da bør du bli mer bevisst på ditt eget klimaavtrykk. Sjekk hvordan du ligger an ved hjelp av Enovas klimakalkulator.

Mye av det vi gjør i løpet av en dag fører til utslipp av klimagasser i større eller mindre grad – alt fra å varme opp huset til å kjøre bil.

Klimakalkulatoren gir deg et tall basert på hvor mye karbondioksidekvivalenter (CO2e) du slipper ut. Du får også vite hvilket klimaavtrykk du har sammenlignet med andre som har tilnærmet lik husholdning som deg.

Alt du trenger å gjøre er å svare på spørsmål om blant annet hvordan du bor, hva husholdningen tjener og hvilke transportvaner du har.

Finn ut hva ditt klimaavtrykk er og hva du kan gjøre med det. Hvor er utslippene dine størst?

Klimakalkulator Hvilken type bolig bor du i?
Klimakalkulator Hvor stor er boligen?

150

m2
Klimakalkulator Når ble boligen bygd eller totalrenovert?

1970-tallet

Klimakalkulator Hva er husholdningens hovedvarmekilde?
Klimakalkulator Hvor mange personer bor i boligen?
Klimakalkulator Hva er husholdningens årlige inntekt?

950000

Klimakalkulator Hva er distansen til skole/jobb en vei?

35

km
Klimakalkulator I en typisk uke, hvor mange ganger bruker du følgende transportmiddel til og fra jobb/skole?
Kunne ikke laste resultatene. Vær så snill, prøv på nytt.
Klimaavtrykk Her er ditt klimaavtrykk. Det viser hvor mye karbondioksid du slipper ut i løpet av et år. Det viser også hvor du har rom for forbedring.
thumbs down

Ditt klimaavtrykk:

20 000
kgCO2e

Dette er andre som bor
Hva betyr dette hjemme hos meg? Her ser du CO2-utslippet ditt fordelt på energibruken i din bolig

Oppvarming av bolig

15%

1500 kgCO2e

Oppvarming av vann

8%

1500 kgCO2e

Lys og elektronikk

3%

1500 kgCO2e
Tips til å redusere energibruken i din bolig

Her ser du en oversikt over aktuelle energitiltak som egner seg for din bolig

Fjerning av fossil oppvarming

Mulig reduksjon av boligoppvarming:

3% 1500 kgCO2e
Les om fjerning av fossil oppvarming


Kommer du dårlig ut når det gjelder transport? Vurder å ta sykkelen fatt litt oftere. Og du som fortsatt fyrer med olje får et betydelig bedre klimaavtrykk hvis du erstatt oljefyren eller parafinkaminen med en miljøvennlig variant.

Les mer om hvordan klimakalkulatoren fungerer

Hva er ditt klimamål