Tilskudd for energitiltak i nybygg

Skal du flytte inn i en nybygget bolig? Gjør ett eller flere energitiltak, og få pengestøtte gjennom Enovatilskuddet.

For å ha krav på støtte gjennom Enovatilskuddet må du dokumentere hvilke energitiltak som er gjort, og når du kjøpte det. Du har bare krav på tilskudd for tiltak du registrerer innen 18 måneder etter at kjøpet ble gjort.

Har du ingen fakturaer eller kvitteringer på energitiltakene i nybyggprosjektet? For at Enova skal kunne vurdere om du har rett på støtte, må du derfor sende:

  • kontrakt mellom deg og utbygger. Denne skal vise hvilke tiltak som er valgt eller en leveransebeskrivelse.
  • bankbilag som viser at du har betalt en kontraktsum. Datoen for betaling av selve boligen må ikke være eldre enn 18 måneder. Har du Husbankfinansiering? Hvis ja, send inn dokumentet som viser når du fikk lånet.

Har du eller utbyggeren ambisiøse og innovative planer ut over dagens byggeforskrifter, kan du søke støtte til ambisiøse nybygg-prosjekter. I slike tilfeller må du søke og få et tilsagn før du setter i gang med prosjektet. 

Har du flere spørsmål om energitiltak i nybygg? Enova svarer deg gjerne. Send e-post, chat med oss eller ring oss gratis på 800 49 003.

Disse energitiltakene gir deg tilskudd i nybygg

Publisert 16.01.2017