Fjerning av fossil fyring/olje

Fjerning av oljefyr og tank

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du fjerner oljefyr og –tank samtidig som du legger om til en fornybar varmekilde.

Har du en gammel oljefyr med et vannbårent varmeanlegg? Bytt til en fornybar varmekilde – og få penger tilbake for fjerningen av oljefyren og oljetanken. Et fornybart alternativ er for eksempel en vedkjel, pelletskjel, ved- eller pelletskamin med vannkappe, varmepumpe for vannbåren varme eller fjernvarme. Den miljøvennlige varmekilden vil gjøre energiutgiftene lavere, og standarden på huset høyere.

Fjerning av oljefyr og tank egner seg for deg som:

  • Har et vannbårent system i huset.
  • Ønsker å fase ut fossil oppvarming før det varslede forbudet fra 2020.
  • Ønsker å erstatte fossil oppvarming med en mer klimavennlig løsning.

Lurer du på noe om fjerning av oljefyr og tank? Enova svarer deg gjerne på nettprat, e-post eller tlf. 800 49 003 

Kan jeg få støtte?

Du kan få penger tilbake hvis du har fjernet oljefyr og –tank i din egen helårsbolig i Norge. I tillegg må du ha installert en fornybar varmekilde. Kostnaden til disse varmeløsningene inngår ikke i beregningen for hvor mye du kan få tilbake. Fjerningen må ha vært gjennomført de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Jobben må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer

Hva får jeg i støtte?

Du kan få tilbake inntil 10.000 kroner for fjerning av oljefyr og tank når du erstatter den med en fornybar varmekilde. Erstatter du oljefyren med en av disse alternativene kan du få: 

Hva koster det?

Det koster rundt 10.000 kroner å fjerne oljefyren. Tanken må renses av en registrert fagperson noe du betaler mellom 5.000 og 8.000 kroner for. Skal du ha profesjonelle til å fjerne tanken i tillegg, blir totalkostnaden om lag 20.000 kroner. Du kan grave ut tanken selv. 

Vi anbefaler at du tar kontakt med flere leverandører for pristilbud og referanser.

Hvor mye kan jeg spare?

Du må legge om til en fornybar varmeløsning for å få støtte til fjerning av oljefyr og –tank. Hvor mye du sparer avhenger av energikilden du velger. 

Med en fornybar varmekilde bidrar du til å redusere utslipp av både CO2 og svevestøv. En vanlig enebolig bruker cirka 2.220 liter olje for å varme huset og tappevannet. Det fører til et CO2-utslipp på 6 tonn hvert år – det samme som 2-3 nyere personbiler slipper ut i løpet av ett år.

Hvordan får jeg støtte?

Når oljefyren er byttet ut med en fornybar løsning, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved dokumentasjon på den nye varmekilden og alle relevante fakturaer.

Du kan velge å få pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

Gode grunner til å fjerne oljefyr og tank:

  • En fornybar varmeløsning gir deg lavere energiutgifter.
  • Du slipper å frykte oljelekkasjer.
  • Du slipper oljelukt. 
  • Eksisterende vannbårent system kan enkelt kobles til ny varmekilde.
  • Andre varmekilder kan gi større varmeutbytte enn fossil olje.
  • Det er varslet forbud mot fossilt brennstoff fra 2020.
  • Du reduserer klimagassutslippene.

Beregn beløpet du kan få
Ditt støttebeløp: 0

Støtte til fjerning av oljefyr og tank forutsetter investering i en fornybar varmekilde. 

Motta 25% av dine totalkostnader inntil maksimalt støttebeløp på kr 10000,-
Motta støtte på 1-2-3
1 Gjennomfør tiltak 2 Send inn kvittering 3 Motta utbetaling
Registrer her

Kombinasjonsmuligheter

For å få støtte til fjerning av oljefyr og tank, må du samtidig investere i en fornybar varmekilde. Investerer du i en ny varmepumpe eller biovarme, får du støtte til både fjerningen og den nye varmekilden.

Publisert 27.12.2016