Fjerne fossil oppvarming

Før i tiden var det vanlig å få besøk av oljebilen. Den store doningen dukket opp i nabolag over hele landet med jevne mellomrom, og kjørte fra hus til hus for å skjenke oljetankene. I dag er oljebilen et uvanlig skue.

Salget av olje til private hjem har stupt, og snart blir det trolig helt slutt. Myndighetene har nemlig varslet et forbud mot fossil oppvarming fra 2020.

Spar tusenvis av kroner

I 2016 har 1.188 husstander i Norge fått til sammen 29 millioner kroner i pengestøtte fra Enova for å kvitte seg med oljefyren eller -kaminen og de tilhørende tankene. Støtten har de fått fordi de har byttet til en fornybar og miljøvennlig varmekilde.

Med det har de kuttet energiutgiftene drastisk. Sjekk hvor mye du kan spare i fyringskalkulatoren!

Fyringskalkulator

Se hvor mye du kan spare og hvor lang inntjeningstiden vil være, ved å bytte ut oljefyren med en varmepumpe for vannbåren varme.

Type oljefyr du
har i dag:

Type varmepumpe du
skal bytte til:

Åpne/lukk beregningsverdier

Samtidig som disse boligeierne har tatt et tak for miljøet, har de fått en mer moderne og attraktiv bolig som kommende generasjoner får mer glede av. De har også kvittet seg med en potensiell fare. Risikoen for oljelekkasje er nemlig stor med oljetank nedgravd i hagen. Selv om oljetanken ikke har vært i bruk på mange år, er det ofte oljerester igjen.

I starten av 2017 skjuler det seg fremdeles om lag 150.000 nedgravde oljetanker rundt om i Norge. Ligger tanken din vanskelig til, som for eksempel under verandaen? Da kan det være tilstrekkelig å rense tanken og fylle den med stein, grus eller annet materiale, og fjerne påfyllingsrøret slik at det blir umulig å fylle olje igjen. Det er kommunen som avgjør om dette er tilstrekkelig i ditt tilfelle.

Oljefri på 1-2-3

Selv om mange er blitt oljefri, er det fortsatt mellom 60- og 80.000 husstander som bruker oljefyr, og rundt 75.000 som den dag i dag varmer huset med parafinkamin. For hver liter fyringsolje slipper disse ut 2,7 kilo CO2. Et årlig forbruk på 4.000 liter utgjør like store utslipp som 4-5 nyere personbiler gjør på et år.

Heldigvis er det enkelt å kvitte seg med oljefyren. Følg tre enkle steg, og jobben er gjort.

Første skritt på veien er å finne ut hvilken ny varmeløsning du ønsker. Du som har oljefyr bør gå for en løsning som utnytter radiatorene eller det vannbårne gulvsystemet du allerede har. Et alternativ er en væske-vann-varmepumpe, som enten bruker energien i jorda, berget eller sjøen til å varme huset. Luft-til-vann-varmepumpe eller solfangere er andre løsninger, som bruker henholdsvis uteluft eller solstråler for å varme vannet som går ut i boligen. Du kan også velge å varme vannet med ved eller pellets, ved å installere en bio-ovn med vannkappe eller biokjel

Du som har en oljekamin, eller parafinkamin som den også kalles, kan erstatte den med en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller luft-til-luft-varmepumpe. Enova gir deg pengestøtte for fjerningen av tanken og kaminen, og ekstra støtte til deg som installerer et vannbårent system i tillegg.

Andre steg på veien mot å bli oljefri, er å kontakte leverandører av ny varmeløsning og fagfolk som kan fjerne den gamle. Be om tilbud fra 2-3 aktører, sjekk referansene og velg dem du vil bruke.

Når jobben med fjerning og installering er gjort, er du nesten ved veis ende. Tredje steg er å melde fra til kommunen om at oljefyren er fjernet, og å registrere alle kvitteringer hos Enova. Du får penger tilbake, samtidig som hverdagen blir både mer behagelig og trygg.

Aktuelle energitiltak som gir støtte fra Enova

Aktuelle energitiltak uten støtte fra Enova