Urban Water Shuttle - Et nullutslipps fartøyskonsept for hurtiggående passasjertransport

Å utvikle nullutslippteknologi tilpasset hurtiggående fartøy kan gi store gevinster i form av reduserte miljø- og klimautslipp.

Prosjektbeskrivelse:

Sjøen kan i større grad brukes i kollektivtransporten i byer og større tettsteder. Dette kan avlaste overbelastede veinett og spare storsamfunnet for kostbare klimabelastende utbygginger. I tillegg kan det gi kollektivreisende en effektiv og komfortabel transportform. 
Å utvikle nullutslippteknologi tilpasset hurtiggående fartøy kan gi store gevinster i form av reduserte miljø- og klimautslipp. Urban Water Shuttle (UWS) skal utvikle og demonstrere et energioptimalt, nullutslipps, hurtiggående passasjerfartøy til lavest mulig investeringskostnad. 

Les mer her: 
https://www.tu.no/artikler/ska...
https://www.tu.no/artikler/eu-...
https://www.dn.no/nyheter/2018...
https://www.skipsrevyen.no/art...
https://sysla.no/gronn/far-110...

Fakta om prosjektet

Prosjektansvarlig: Wärtsila Norway AS
Prosjektleder: Ingve Sørfonn
Prosjektperiode: 2017 – 2019
Bevilgning fra PILOT-E: 19,5 mill. kroner