Informasjonsmøte i Bergen 16. august: Fremtidens digitale energisystem

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles. Ordningen skal bidra til at miljøvennlige løsninger blir utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt i Norge og internasjonalt. PILOT-E vil følge aktørene gjennom hele utviklingsløpet – fra idé til marked. Ordningen ble lansert i fjor som et prøveprosjekt. Tema var løsninger for utslippsfri maritim transport og fem konsortier kom gjennom nåløyet.

I år er 100 millioner øremerket til to nye områder; utslippsfri nyttetransport på land og fremtidens digitale energisystem. Innen begge områder forventes det store offentlige og private investeringer i nye løsninger de neste årene.

Prosjektene som får finansiering skal realisere konkrete løsninger som svarer på de utfordringene energisystemet står overfor og som kan bidra til at investeringsbehovet i sektoren kan reduseres. Vi ønsker å informere om PILOT-E og få innspill fra aktørene, og inviterer derfor til et informasjonsmøte spesielt rettet mot bedrifter og andre aktører som arbeider med løsninger for fremtidens digitale energisystem.

Program

0830   Registrering og kaffe 

0900   Intro: Tore André Sines, Prosjektleder Innovative anskaffelser, Nasjonalt program for leverandørutvikling

0910   PILOT-E: Informasjon om utlysningen – Trond Moengen, prosjektleder PILOT‐E

0940   Hvordan jakter BKK på fremtidens digitale energisystem?  Hva kan BKK gjøre for leverandørbedrifter med et spennende demonstrasjonsprosjekt? –  Ingrid von Streng Velken, Konserndirektør Innovasjon og Utvikling, BKK 

1000   Hvordan jobbe fremover for å rigge et Pilot-E prosjekt? Trond Moengen, prosjektleder for PILOT‐E

1030  Kaffe og mingling, Mulighet for korte møter.

Hvor og når

Møtet holdes i Innovasjon Norges lokaler i Statens Hus (Kaigaten 9, 5020 Bergen) og varer fra 08:30-11:30.