Energimarked 2.0

Prosjektsammendrag:

Energisystemet i Norge utfordres blant annet av endret forbruksmønster og ikke-regulerbar strømproduksjon. Dette medfører helt nye krav til strømnettet, som Statnett mener må oppgraderes for 140 mrd. kroner for å møte fremtidens behov. Et alternativ til milliarder i investeringer er å la husholdninger bruke mindre strøm enkelte tidspunkt på døgnet, mot betaling. Dette er ikke mulig i dag fordi det mangler en markedsplass eller mekanisme der husholdninger enkelt kan koble opp smart teknologi eller utstyr som gjør at de kan bidra med forbrukerfleksibilitet til nettet. Dagens energimarked er heller ikke tilrettelagt for sporbare, digitale transaksjoner som muliggjør toveis strømhandel, med volum en vei og kapasitet den andre veien. Prosjektet Energimarked 2.0 skal demonstrere en løsning på dette problemet ved å etablere et fulldigitalt energimarked, som opererer parallelt med det eksisterende markedet, der husholdninger kan kjøpe strøm direkte fra produsent og selge tilbake kapasitet som kan disponeres ved høy trafikk i strømnettet. Dette er en peer-to-peer modell som bringer delingsøkonomien til energimarkedet. 

Lenke til hjemmesida: https://www.innovasjonnorge.no... 

Andre lenker til omtale av Tibber sin kjerneteknologi og forretningsmodell:
https://shifter.no/norsk-svens... 
https://www.nettavisen.no/na24... 

Fakta om prosjektet

Prosjektansvarlig: TIBBER AS
Prosjektleder: Elisabet Kjerstad Bøe
Prosjektperiode: 2018 - 2020
Bevilgning fra PILOT-E: 9,8 mill. kroner