Visjon Zero

Nytt batteridrevet turistfartøy med målsetning om å demonstrere et utslippsfritt fartøy som er kommersielt bærekraftig i det norske og internasjonale markedet.

Prosjekteier

The Fjords DA

Teknologileverandører

 • Brødrene Aa AS, Westcon Power&automation

Teknologisk innovasjon

 • Fartøy med batteridrift som krever et elektrisk fremdriftsanlegg, batteripakke med kapasitet på ca. 1800 kWh
 • Ladeanlegg hvor kapasiteten for ladning av batteri økes fra ca. 1200 kW til ca. 2500 kW effekt

Kompetanseutvikling

 • Prosjektet vil øke og framskynde kommersiell bruk av en ny og innovativ teknologi som gir vesentlig reduksjon av klimagassutslipp
 • Bidra til kompetanseutvikling i norske bedrifter og teknologimiljø
 • Første demonstrasjon av teknologien brukt i et turistfartøy

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av teknologi for denne typen skip

Videre utvikling og videre spredning

 • Prosjektet skal bidra til å redusere kostnader og risiko samt dokumentere at denne typen fremdriftssystem egner seg for tilsvarende turistfartøy
 • Forventet høy medieoppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt som kan bidra til å modne markeder mht. økt betalingsvilje for nullutslippsfartøy
 • Bare i Norge er det forventet et marked på minst 10 fartøy, prosjektet har i tillegg trukket til seg oppmerksomhet fra flere aktører over hele verden
 • Teknologien skal på sikt bli en foretrukket løsning uten støtte fra Enova
 • Demonstrert teknologi kan føre til miljøkrav for turistfartøy