VIA - Ruseløkkeveien 26

VIA blir et nytt kontorbygg på nesten 54 000 m2. Bygget skal utstyres med smart styring av energisystemene og en energiløsning som effektivt leverer både varme og kulde.

Prosjekteier

Ruseløkkveien 26 AS

Teknologileverandører

  • Norconsult AS
  • Schmidt Hammer Lassen

Teknologisk innovasjon

  • Smartregulering og overvåking av energisystemer via skyløsning
  • Optimalisert romstyring med utnyttelse av interne og eksterne energitilskudd
  • Effektiv ventilasjon med korte føringsveier
  • Helhetlig konsept for varmegjenvinning og kuldeproduksjon

Kompetanseutvikling

  • Mange elementer i prosjektet som det kan læres av

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av disse smartbygg-funksjonene tilknyttet en skyløsning i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Bygget er lokalisert i et område der god beliggenhet gjerne har blitt prioritert fremfor gode energiløsninger og kan derfor være et forbildeprosjekt
  • Spredningseffekten anses som stor på grunn av kombinasjonen av energieffektive løsninger med moderne arkitektur