Verdens første anlegg med tørr røykgassrensing ved avfallsforbrenningsanlegg bygges i Trondheim

Overgang fra semitørr til tørr røykgassrensing kombinert med økt energiutnyttelse ved Statkrafts varmesentral på Heimdal i Sør-Trøndelag

Prosjekteier

Statkraft Varme AS

Foto: Statkraft Varme

Illustrasjon: Statkraft Varme

Teknologileverandører

  • Hitachi Zosen Inova AG

Teknologisk innovasjon

  • Avansert varmeveksler for kjøling av røykgass fra 200 grader celsius til 140 grader celsius uten bruk av vanninjeksjon
  • Tørr røykgassrensing bidrar til forbedret rense- og energieffektivitet
  • Redusert kalkforbruk, filterstøv, vannforbruk og ingen behov for utskiftning av dyser og lenser knyttet til inndysing av vann i reaktor

Kompetanseutvikling

  • Statkraft opparbeider seg driftserfaringer ved bruk av tørr røykgassrensing
  • Leverandørens målsetning er at teknologien skal bli framtidens standard løsning, og vil spre kunnskap om teknologien gjennom presentasjoner på konferanser, befaring med potensielle kunder, brosjyrer og dokumentasjon på egen hjemmeside

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av prototype globalt

Videre utvikling og videre spredning

  • Prosjekteier og teknologileverandør anslår et potensial i eksisterende anlegg på mer enn 50 GWh i Norge og et internasjonalt potensial i størrelsesorden 1,3 TWh
  • Overførbart til annen industri med stort behov for røykgassrensing
  • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi reduserte utslipp av klimagasser