Styringssystem integrert i onshore vindpark gir lengre oppetid og økt energiproduksjon

Uttesting og validering av tilstandsovervåkingssystemet Kongsberg EmPower for Smøla Vindpark, med mål om å redusere antall uforutsette driftsstanser

Prosjekteier

Smøla Vind 2 AS

Teknologileverandører

 • Kongsberg Digital A/S, Renewables & Utilities

Teknologisk innovasjon

 • Muliggjør overgang fra kalenderbasert til tilstandsbasert vedlikehold, samt tidlig deteksjon av avvik
 • Demonstrasjon av styringssystem med integrasjon av måleverdier på høyt detaljeringsnivå og mulighet for bearbeiding av data fra kilder innenfor og utenfor vindturbiner ved onshore vindmøllepark
 • Redusere antall uforutsette driftsstans med 50 %

Kompetanseutvikling

 • Legger til rette for at Statkraft kan ta økt eierskap til drift og vedlikehold av vindturbiner overførbart til andre av deres vindparker
 • Økt mulighet for bearbeiding og analyse av driftsdata
 • Statkraft kan få videreutviklet sin kompetanse innen prognostisering av tekniske feil når systemet er fullt utviklet

Realisert spredning av teknologi

 • Første fullskala demonstrasjon av teknologien tilknyttet en onshore vindpark, nasjonalt og internasjonalt
 • Systemet installeres også tilknyttet Statoils flytende vindturbin, Hywind

Videre utvikling og videre spredning

 • Egnet for implementering i vindkraftparker, onshore og offshore
 • Overførbart til annet roterende maskineri, eksempelvis vannkraftturbiner
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi økt produksjon av fornybar kraft gjennom redusert antall driftsstans og optimalisert drift, og reduserte utslipp av klimagasser