Strømproduksjon fra minstevannsføringslipp på Iveland

Integrert småkraftturbin ("turbinator") for produksjon av strøm fra slipp av minstevannsføring fra Gåseflå dam

Prosjekteier

Agder Energi Vannkraft AS

Agder Energi AS

Sugerør under montasje. Foto: Agder Energi v/Jan Arild Bjørndal.

Turbinator heises inn i turbinhus gjennom taket. Foto: CleanPower v/Egil Opsahl.

Innvendig fra turbinhus. Vi ser blant annet kontrollanlegg og oljetrykksaggregat. Foto: Agder Energi v/Jan Arild Bjørndal.

Turbinator monteres i turbinkjeller. Foto: CleanPower v/Egil Opsahl.

Teknologileverandører

 • CleanPower AS

Teknologisk innovasjon

 • Forenklet metode for verifikasjon til allmennheten for myndighetspålagt slipp av minstevannføring
 • Halvregulert aksiell kaplanturbin med integrert generator
 • Standardisering av totalløsning for turbinering av små vannmengder
 • Kostnadsoptimalisert ventilløsning for styring av minstevannføringsslippet

Kompetanseutvikling

 • Referanseanlegg for bransjen
 • Tilrettelagt for måling, overvåking og læring
 • Mulig besøksanlegg for studenter ved Universitetet i Agder
 • Utvikling av flere nye nøkkel-leverandører

Realisert spredning av teknologi

 • Første fullskala turbinator installert hos Tjeldbergodden Gjenvinningskraftverk, med støtte fra Enova
 • Pilot i Neavassdraget er i drift hver sommer (Statkraft)

Videre utvikling og videre spredning

 • Egnet for utnyttelse av minstevannsføring i vassdrag
 • Egnet i industri som har vannstrømmer av størrelse
 • Overførbart til vannkanaler og demninger tilknyttet vanning/ vannforsyning
 • Teknologileverandør anslår spredningspotensialet til om lag 50 anlegg i Norge i et 10-års perspektiv
 • Økende fokus på turbinering av minstevannføringsslipp i Europa
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi økt utnyttelse av vannressurser til kraftproduksjon og reduserte klimagassutslipp