Sola Airport Arena – Smart DC-grid: Optimal utnyttelse av kraftnett, batteri og fornybarproduksjon for fremtidens plussenergibygg og ladeinfrastruktur

Sola Airport Arena ligger i knutepunktet mellom Risavika havn, Forus Nærings- område og Stavanger Lufthavn. Prosjektet er planlagt som et business-torg bestående av to kontorbygg og et konferansehotell. Byggene planlegges over et lukket parkeringsanlegg med direkte tilkomst til næringsbygg og hotell. Bygg A er utviklet og prosjektert i tett samarbeid med Atea. Bygget er planlagt som et plussenergibygg (eks. brukerutstyr), og har tatt mål av seg å sette ny bransjestandard for smarthusteknologi og energieffektivitet innen utvalgte områder, bla varme, ventilasjon og kjøling. Bygget ligger an til å få et totalt årlig forbruk (inkl. brukerutstyr) som er ca. 84 % lavere enn et tilsvarende nytt kontorbygg bygget i henhold til minstekrav i teknisk forskrift. Etablering av DC microgrid vil gi et mer fleksibelt system for fremtidige utbyggingstrinn, redusere tapsleddene ved AC/DC konvertering betydelig, bedre utnyttelse av solkraft ved lave spenningsnivå, bedre kraftutnyttelsen på området, gi mindre nettbelastning og mindre energitap i kabler og mulighet for hurtiglading av elbiler. I tillegg er DC Grid godt egnet til å balansere ut ubalanse i de forskjellige fasene i det sentrale kraftnettet, noe som vil kunne bidra til bedre utnyttelse av nettet. DC grid i kombinasjon med stasjonært batteri representerer i seg selv en ny, innovativ teknologi for prosjekter der solkraftproduksjon, batteri og/eller elbillading inngår i energisystemet, og integrasjon med smartbygg-teknologi gir mulighet til å utnytte denne teknologien til fulle. Lokalt, nasjonalt og globalt vil dette kunne: • Øke utnyttbar solkraftproduksjon med 5 % versus tradisjonelle solkraftanlegg • Redusere effektbelastningen i det sentrale kraftnettet med rundt 60 % sammenlignet med en tradisjonell løsning med AC-grid og uten stasjonært batteri. • Reduserer tapet ved elbillading med ca. 2 %. • Redusere tap ved lading og utlading av stasjonært batteri med ca. 4 %. • Redusere overføringstap i det lokale nettet med 0,5 % versus tradisjonelt AC-grid.

Prosjekteier

Sømmevågen III AS

Teknologileverandører

 • Integrate Renewables
 • Ferroamp
 • Atea
 • Skanska Norge AS
 • Stavanger Installasjon
 • Lyse Innovasjon
 • IBM
 • Cisco
 • Schneider Electric

Teknologisk innovasjon

 • Bedrer energiproduksjonen fra solkraftanlegg generelt med 5 %
 • Bedrer energiutnyttelsen ved lading av elbiler med 2 %
 • Reduserer tapene i forbindelse med lading og utlading av stasjonere batteri med 4 %,
 • Gir 60 % reduksjon i effektbelastningen på det sentrale kraftnettet

Kompetanseutvikling

 • Prosjektet vil gi nyttig erfaring og kompetanse om hvordan smarte microgrid med energilager kan øke fornybarproduksjon, øke utnyttelse av fornybar energi lokalt, og samtidig redusere energibruk og effektbelasning på kraftnettet.

Realisert spredning av teknologi

 • Kunnskap fra prosjektet vil formidles både vitenskapelig gjennom artikler, master- og doktorgrad(er).
 • Resultater oppsummeres i sluttrapport, som gjøres tilgjengelig gjennom Enova-nettverket.

Videre utvikling og videre spredning

 • Erfaringene kan utnyttes av fremtidige prosjekter med lokal elproduksjon fra sol, og gjennom dette bidra til å videreutvikle løsningene.