Snøkjøleanlegg ved Oslo Lufthavn Gardermoen

Snøkjøleanlegg ved Oslo Lufthavn Gardermoen

Prosjekteier

Oslo Lufthavn AS

Isolering av laget med flis, utlegging. Foto: Halvard Felde.

Isolering av laget med flis, utlegging. Foto: Halvard Felde

Snølageret. Foto: Halvard Felde.

Isolering av laget med flis, ferdig utlagt. Foto: Halvard Felde

Isolering av laget med flis, utlegging. Foto: Halvard Felde.

Teknologileverandører

 • Oslo Lufthavn og Team-T AS (bl.a. Norconsult og Cowi er partnere)
 • Veidekke AS
 • Oras AS, Siemens AS
 • ÅF Advansia AS

Teknologisk innovasjon

 • Utnyttelse av snø som kilde til frikjøling

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg
 • Læring om systemoppbygging, funksjonalitet og teknologiens egnethet
 • Informasjonsdeling med bransjeforeninger, blant andre Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening og Fjernvarmeforeningen
 • Presentasjoner ved ulike konferanser
 • Prosjektoppgaver tilknyttet prosjektet, aktuelt med master- eller doktorgradsoppgaver når anlegget settes i drift

Realisert spredning av teknologi

 • Første snøkjøleanlegg i Norge
 • Implementert ett i Sverige tilknyttet sykehus

Videre utvikling og videre spredning

 • Egnet for å dekke kjølebehov til bygg og anlegg der det er snø og frost om vinteren, og store arealer tilgjengelig for snøhøsting og -lagring
 • Potensiale internasjonalt for spredning i områder med sammenlignbare klimatiske forhold, som kan gi økt bruk av fornybar energi til kjøling, energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp