SMART ARCTIC BUILDING – konseptutredning med fokus på energilagring og effektutjevning i bærekraftige arktiske boliger og nabolag.

ok

Prosjekteier

OMT BBL

Teknologileverandører

 • OMT BBL
 • Marianne Thomassen
 • UIT Narvik
 • Teknisk avdeling OMT BBL
 • "Energispesialist"
 • "leverandører velges underveis"
 • "netteier, strømleverandør"
 • FOU
 • magni

Teknologisk innovasjon

 • Langtidslagring i Arktisk klimatiske forhold. Batterienes teknologi, sikkerhet, pris, plasseringsmuigheter og vedlikehold/drift
 • Utrede tak, vegg og bakkeløsninger av solcellepaneler og optimalisering av vinkler, kombinasjoner og solfangere i Arktisk byklima i Narvik.
 • Naturlige bærekraftige Arktisk tilpassede byggematerialer

Kompetanseutvikling

 • Pilot og referanse prosjekter for Arktiske byggeiere/entreprenører og UIT studenter, samt foredrag om resultater
 • Videre utvikling av kompetanse om Arktiske forhold og bygg hos UIT og FOU
 • ok

Realisert spredning av teknologi

 • 1. implementering i Norge
 • ok

Videre utvikling og videre spredning

 • Om alle gamle boligblokker får bedre og tilpasset energieffektivitering har dette potensiale for redusert klimagassutslipp i Arktiske områder, som også ansees som et sårbart globalt
 • Implementering lokalt, med ønske om flere piloter i Narvik som er et senter for Arktisk energi både innen FOU, utdanning og med større strømprodusenter.
 • Implementering i Arktiske fylker i Norge via boligbyggelag som deltar i utredningen
 • ok