Selvlærende SD-anlegg for optimalisert drift

Levanger kommune utfordre markedet til å levere et SD-anlegg med mulighet for selvlæring, som kan styre oppvarming og ventilasjon ut i fra flere parametere, som strøm- og effektpris, værvarsel, værforhold, brukertilbakemeldinger, slik at systemet hele tiden optimaliserer komfort og lavest mulig strøm- og effektkostnader. Det er planlagt full skala test på et skolebygg på ca. 3200 m2. Formålet er å optimalisere driftskostnadene på bygget, samt være forberedt til innføring av effekttariff som vil variere over døgnet.

Prosjekteier

Levanger kommune

Teknologileverandører

  • Odd Anders Alstad

Teknologisk innovasjon

  • Selvlærende automatiseringsanlegg for bygningsdrift

Kompetanseutvikling

  • Demonstrasjonsanlegg
  • Referanseprosjekt
  • Fullskalaanlegg

Realisert spredning av teknologi

  • 1. implementering av teknologien i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Stort energi- og effektreduserende tiltak i stort omfang av eksisterende bygninger