Rehabilitering av Varden skole i Bergen

Rehabilitering av Varden skole i Bergen; "State of the art" energisystem med bruk av flere fornybare energikilder

Prosjekteier

Bergen kommune

PVT-paneler (photovoltaic/thermal) er hybride solceller/solfangere i samme panel, som i dette prosjektet skal utnyttes lavtemperert i samspill med varmepumpe. Illustrasjon: Minimise Group.

Varden skole, som rehabiliteres til meget høy energistandard med delvis passivhusnivå, skal forsynes av et 130 m2 hybrid photovoltaic/thermal (PVT)-anlegg i samspill med bergvarmepumpe med borehull. Solcellene kjøles og får dermed økt produksjon, mens varmen utnyttes til forvarming av varmt tappevann og økning av varmepumpens COP. Illustrasjon: Arkitekter AS.

Teknologileverandører

  • Zolas energi

Teknologisk innovasjon

  • Energisystem som kombinerer flere fornybare energikilder; Hybride solfanger/solcellepanel (PVT) i synergi med varmepumpe med borehull som varmekilde

Kompetanseutvikling

  • Demonstrasjonsprosjekt
  • Kompetanseheving for de involverte i prosjektet
  • Bygget stilles disponibelt for visninger og presentasjoner for spredning av kompetanse

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av teknologien i Norge, det finnes ferdigutviklede produkter fra bl.a. Sverige, Nederland og Tyskland

Videre utvikling og videre spredning

  • Vurderes å ha store ringvirkninger
  • Relevant for større bygg der det er nødvendig med kompromiss mellom tilgjengelig areal og ønsket energiproduksjon
  • Potensiale nasjonalt for energieffektivisering og økt produksjon fra fornybare energikilder
  • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, særlig i sydligere områder med god solinnstråling