Powerhouse Telemark

Nytt kontorbygg i Porsgrunn med ambisjoner om å produsere mer energi lokalt enn det forbruker. Dette oppnås ved bruk av innovative teknologier og systemløsninger. Signalbygget blir dermed et Powerhouse.

Prosjekteier

Porsgrunn Næringspark AS

Teknologileverandører

 • Snøhetta
 • Skanska Norge AS
 • Asplan Viak

Teknologisk innovasjon

 • Bygningskroppen utformes med et arkitektonisk særpreg, samtidig som den er energieffektiv
 • En rekke byggtekniske systemer oppnår forbedrede systemvirkningsgrader
 • TABS-betongdekker kombinert med LowEx benyttes til kjøling
 • Solceller med høy virkningsgrad monteres på en slik måte at de også fungerer som klimaskjerm

Kompetanseutvikling

 • Erfaringer fra prosjektet har overføringsverdi til andre kontorbyggprosjekter

Realisert spredning av teknologi

 • Første kontorbygg i Telemark med energiambisjoner og systemløsninger som tilfredsstiller Powerhouse-kravet

Videre utvikling og videre spredning

 • Spredningseffekten regnes som stor i Telemark og moderat til stor i Norge
 • Teknologiene som reduserer energibruk og merkostnader har potensiale til å heve kunnskapen blant arkitekter, rådgivere, leverandører og entreprenører