Pilotanlegg for tørrklassering i silisiumproduksjon i Bremanger

Pilotanlegg for tørrklassering i silisiumproduksjon ved Elkem i Bremanger

Prosjekteier

Elkem AS Bremanger

Svelgen og Elkem Bremanger sett fra fjellene over.

Operatører på kaiområdet inne på Elkem Bremanger.

Operatør som fører kran ved Elkem Bremanger.

Silisium fra Elkem Bremanger.

Produkt pakket i småsekk fra mikroniseringsanlegget ved Elkem Bremanger.

Produkt i storsekk fra mikroniseringsanlegget ved Elkem Bremanger.

Teknologileverandører

 • Elkem AS, COMEX AS, Hosokawa-Alpine, Goodtech

Teknologisk innovasjon

 • Verifisering av teknologi for tørrklassering av silisiumprodukter
 • Energibruk reduseres i forhold til levert sluttprodukt per produsert enhet
 • Åpner for mer høyverdig produkt, og flere nye produkter

Kompetanseutvikling

 • Egnet for å fjerne barrierer for videre utrulling av teknologien
 • Samarbeid med Sintef/NTNU og Comex AS
 • Kompetansespredning internt i Elkem-systemet

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge og globalt
 • Gjennomført tester og prøveleveranser i mindre skala

Videre utvikling og videre spredning

 • Interessant og aktuelt for aktører også utenfor prosessindustrien
 • Mål om å bygge anlegg i industriell skala basert på piloten
 • Potensiale nasjonalt for energieffektivisering
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, og reduserte klimagassutslipp