Nytt TINE Meieri Bergen

Det nye meieriet på Flesland vil bli blant de mest effektive i TINE, men også miljøvennlig. Vi skal finne de mest moderne løsningene for energibruk og miljø og gjøre vår del av det grønne skiftet i norsk industri. Nytt anlegg i Bergen med redusert energibruk fra 2015 nivå, fra 0,24 kWh/l til 0,15 kWh/l.

Prosjekteier

Tine SA

Teknologileverandører

 • Entreprise
 • Krones

Teknologisk innovasjon

 • Kombinasjon av flere teknologier i samspill med varmegjenvinning
 • Hettvann produsert i samspill mellom el. Kjel, Fjernvarme og høytemperatur varmepumper
 • Bruk av varmepumpe i samspill med varmevekslere for å gjenvinne varme fra kjøleutstyr og kompressor
 • Oppsamling og gjenbruk av spillvarme

Kompetanseutvikling

 • TINE deltar i flere forskningsprosjekter som er finansiert av Forskningsrådet, HeatUp og HighEFF, som involverer utvikling av høytemperatur varmepumper med naturlig kjølemedium
 • Intern kunnskap genereres i prosjektet spredt blant de 31 andre meieriene i TINE

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av teknologi i en slik sammensetning i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Spredningspotensialet anses å være høyt innen samme bransje
 • Gode driftserfaringer med denne typen teknologi kan gi økt volum på dette utstyret og redusere investeringskostnadene
 • Leverandør står for ekstern spredning