Nytt materialbruk ved legging av nedgravde rørgater til vannkraft- og pumpestasjoner gir økt lønnsomhet og mindre naturinngrep

Uttesting av polyuretanskum som omfylling rundt rørgater for Lille Måsevann pumpestasjon tilknyttet Adamselv kraftverk i Lebesby i Finnmark. Stabilisering av bend med bruk av polyuretanskum i stedet for betong.

Prosjekteier

Statkraft Energi AS

Teknologileverandører

 • Fjellbygg AS
 • Penstock BV

Teknologisk innovasjon

 • Bruk av polyuretanskum som omfylling rundt nedgravde rørgater
 • Måling og verifisering av materialets strekkfaste egenskaper og mekaniske beregningsforutsetninger
 • Mindre naturinngrep når skum erstatter pukk og stein sfa. redusert volum transporteres til anleggsområdet
 • Bidrar til reduserte kostnader ved nybygg og rehabilitering av vannkraftanlegg

Kompetanseutvikling

 • Kompetansebygging gjennom erfaringsdeling med samarbeidspartnere, herunder NTNU og nederlandsk patenthaver Penstock
 • Signaleffekt ved at en stor aktør som Statkraft ønsker å utvikle ny teknologi
 • Systematisert måling, datainnhenting, analyse og læring fra prosjektet gjennom prosjekt- og mastergradsoppgaver ved NTNU

Realisert spredning av teknologi

 • Første gangs anvendelse globalt av polyuretanskum til omfylling rundt vannrør med høy belastning som følge av fallhøyde
 • Første gangs anvendelse globalt av polyuretanskum til omfylling rundt vannrør med høy belastning som følge av fallhøyde

Videre utvikling og videre spredning

 • Svært egnet for småskala vannkraft hvor de aller fleste benytter seg av nedgravd rørgate
 • Statkraft anslår at teknologien er overførbar til 5-10 prosjekter med produksjon som spenner fra 5 GWh til 40 GWh hvilket gir et potensial for produksjon av fornybar kraft på 400 GWh i Norge
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi økt produksjon av fornybar kraft, og reduserte utslipp av klimagasser internasjonalt