Nytt kaffeforedlingsanlegg i Vestby

Kaffeforedlingsanlegget vil gjennom energieffektiviseringstiltak og bruk av biogass som brensel redusere spesifikk energibruk og klimapåvirkning fra industriprosessen.

Prosjekteier

Joh. Johannson Kaffe AS

Teknologileverandører

 • Rambøll
 • Astrup og Hellern Arkitekter
 • Bright AS
 • Norsk Energi
 • Metier

Teknologisk innovasjon

 • Passivhusteknologi anvendt på industribygg
 • Sammensetningen av byggtekniske systemer gir energistandard utover passivhuskravet
 • Fasadeintegrerte solceller

Kompetanseutvikling

 • Klimaskjerm og energieffektiviserende bygningstekniske installasjoner er forholdsvis lite utprøvd i industrien, så erfaringene fra prosjektet er nyttige mtp å gjøre bransjen mer miljøvennlig
 • Potensiale til opplæring av aktører innen proffmarkedet både i Norge og globalt

Realisert spredning av teknologi

 • Blant de første industribyggene i Norge som implementerer fasadeintegrerte solceller

Videre utvikling og videre spredning

 • Samtlige teknologier som støttes har moderat til stort spredningspotensiale til andre bedrifter innen industrien, særlig til andre industribedrifter som arbeider med næringsmidler
 • Som første industribygg i Norge med energiambisjoner som overgår passivhusstandard, er spredningspotensialet for slike bygningstyper stort