Nytt administrasjonsbygg Evenstad

Nytt administrasjonsbygg Evenstad. Gassifisering av flis til produksjon av elektrisitet og varme med CHP

Prosjekteier

Statsbygg

Teknologileverandører

 • ETA Norge
 • Rena Forst Bioenergi AS
 • ZEB COM

Teknologisk innovasjon

 • Målsetting ZEB COM
 • Kogenerering (CHP) med bruk av bio
 • Hybrid ventilasjon og behovsstyrt LED belysning

Kompetanseutvikling

 • Et av få norske CHP vil gi viktig driftserfaring
 • Reduserte klimagassutslipp
 • Utvikling og tilrettelegging for forbedret fliskvalitet til bruk i anlegget

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge i denne skala

Videre utvikling og videre spredning

 • Nasjonalt potensiale
 • Avhengig av pris kan dette være interessant teknologi på steder med mye skogbruk