Nær nullenergibygg i Stortveit, Bergen (Fantoftparken, se kommentar i celle O96)

Nytt kontorbygg på tomten til dagens Storetveitveien 98, med areal på 5660 m2 og 300-320 arbeidsplasser. Det vil være fokus på god tett bygningskropp, energigjenvinning, løsninger som reduserer energi- og effektbehov og mest mulig bruk av lokal fornybar energi

Prosjekteier

VIT Eiendom AS

Teknologileverandører

 • Ikke oppgitt

Teknologisk innovasjon

 • Styring av belysning
 • Smart styring
 • Solcelleanlegg og batteribank
 • Adiabatisk kjøling med regnvann
 • Solavskjerming med microshade

Kompetanseutvikling

 • Energiløsninger som blåseisolasjon med spesielle festeløsninger, smart styring av belysningsanlegg, solcelleanlegg, batterianlegg, overhetningsveksler for varmt tappevann, styring av sirkulasjon for varmt tappevann, integrert solavskjermingsløsning i glasset samt adiabatisk regnvannsforkjøling er teknologier som vil ha stor nytteverdi for markedet
 • Stort spredningspotensial mot fremtidige byggeprosjekter for både de involverte aktører og andre utbyggere

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av den samlede teknologiske løsningen i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Videreutvikling av teknologier og løsninger fra tidligere ambisiøse nybygg av samme kategorier har en god læringskurve for de deltagende i prosjektet samt i bransjen forøvrig ved spredning.
 • Spredningseffektene i Bergen er åpenbar med kun to tidligere kontorbygg med høye energiambisjoner, og anses derfor som meget stor
 • Prosjektet har en moderat til stort spredningspotensiale i Norge. Prosjektet vil bidra til kunnskapsheving spesielt innen profesjonelt marked som består av utviklere, arkitekter, rådgivere, leverandører og entreprenører