Miljøbygg for grossistutsalg av matvarer i Buskerud

Buskerud Storcash miljøbygg, et energieffektivt grossistutsalg for matvarer. Passivhus med optimale energiløsninger

Prosjekteier

Vestaksen Kobbervikdalen 4 AS

Prosjektet under byggeperioden.

Prosjektet under byggeperioden.

Prosjektet under byggeperioden.

Skisse av ferdigbygg, Storcash Buskerud i Kobbervikdalen. Illustrasjon: Arkitektgruppen Drammen.

Teknologileverandører

  • Totalentreprenør solceller og batteri: Sivilingeniør Carl Christian Strømberg AS
  • Varme- og kuldeteknisk løsning: Kelvin AS og Energi og Miljøutvikling AS

Teknologisk innovasjon

  • Passivhusstandard fokus på energiforsyning, tekniske installasjoner og styring
  • 100% selvforsynt med varme, varmepumpe integrert i kuldeanlegg, forbedret kjøleromsløsning, CO2 kuldemedium, solstrømproduksjon, LED-lys installasjon, utnyttelse av dagslys og behovsstyrt ventilasjon.
  • Bruk av batteriløsning, med nyskapende inverter, for å sikre at solcellestrøm i størst mulig grad forbrukes lokalt

Kompetanseutvikling

  • Demonstrasjonsprosjekt, deler erfaringer eksternt, og legger til rette for befaringer etc.
  • Planlegges aktiv deling av erfaringer gjennom egen webside og mulighet for befaringer
  • Erfaringer og ny kompetanse opparbeidet i prosjektet skal i første omgang deles internt og i Norgesgruppen
  • Løsninger implementeres i prosjektet Aksen Næringspark

Realisert spredning av teknologi

  • Et av de første anleggene i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Nasjonalt potensiale