Melfabrikk om bord i rederiets nye tråler, "Granit"

Melfabrikk om bord i rederiets nye tråler, "Granit", med produksjonstrinn som ikke tidligere er utprøvd til sjøs

Prosjekteier

Halstensen Granit AS

Foto: Skipsteknisk, Ålesund

Skipsteknisk AS

Teknologileverandører

 • Haarslev Industries
 • Tersan Shipyard

Teknologisk innovasjon

 • Integrering av nye produksjonstrinn som tar i bruk spillvarme og avfall for produksjon av nye produkter
 • Betydelig forbedring i spesifikk energi per produsert vare
 • Nyttiggjøring av alt av fisken som blir tatt opp av havet, herunder verdifulle fiskeoljer

Kompetanseutvikling

 • Økt kompetanse og erfaring om utstyrets funksjonalitet om bord under bevegelse
 • Nærings-PhD tilknyttet prosjektet

Realisert spredning av teknologi

 • Første gangs implementering av teknologien i Norge og globalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensiale for spredning til andre trålere med rettigheter for produksjonsprosesser om bord, både nasjonalt og globalt
 • Potensiale internasjonalt for spredning til alle fabrikktrålere for videreforedling av restråstoff og reduksjon av klimagassutslipp
 • I dagens marked er det høy etterspørsel etter produktene som produseres om bord i fartøyet på grunn av høy ferskhetsgrad
 • Store mengder rest-råstoff tilgjengelig som kan benyttes i den nye teknologien