Lørenveien 65

Lørenveien 65 er det andre byggeprosjektet i Norge hvor Deep Green Cooling konseptet skal tas i bruk

Prosjekteier

Lørenveien Næring AS

Teknologileverandører

 • Arcasa arkitekter as.
 • Arcasa arkitekter
 • Norconsult AS
 • Heiberg & Tveter AS
 • Norconsult AS
 • Skanska Norge AS
 • Rieber Prosjekt AS
 • Heiberg & Tveter AS
 • Skanska Norge
 • Skanska Teknikk
 • Energima
 • Leithe & Christiansen
 • Oras AS
 • Skanska Norge

Teknologisk innovasjon

 • Forenkling i lokal kjøling, temperaturen er på kjølekretsen er nær romtemperatur, og vil i praksis være selvregulerende, uten behov for de mange styringsenhetene en vanligvis vil måtte utstyre kjøleelementene med
 • Brønnparken er designet til å levere tilstrekkelig kjøling uten bruk av kjølemaskin

Kompetanseutvikling

 • Den sentrale plasseringen og planlagt dokumentasjon av løsningen vil bidra til læring i hele landet
 • Prosjektet vil bidra til kunnskapsheving spesielt innen det profesjonelle marked av arkitekter, rådgivere, leverandører og entreprenører samtidig som det er en god demonstrasjon for fremtidige byggherrer/utviklere

Realisert spredning av teknologi

 • Andre implementering av teknologiløsningen i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Ved vellykket implementering er det forventet stort spredningspotensial for bruk i en rekke bygg-kategorier som næring, kontor og bolig
 • Gjennom demonstrasjon forventes økt volum og på sikt redusert kostnadsnivå