Login Vinterbro

Prosjektet Login Vinterbro består av et automatisert lagerbygg med kjøl, frys, tørrvarelager og administrasjonsdel, totalt 56 086 m2

Prosjekteier

Login Vinterbro AS

Teknologileverandører

  • Ikke

Teknologisk innovasjon

  • Bygningskropp etter NS 3701
  • Svært lavtemperatur varmeanlegg
  • CO2-kjølemaskin for fryseanlegg
  • Norges første bygningsintegrerte solcelleanlegg med teknologi fra storskala industrielle anlegg
  • Batterier i trucker brukes som energilager for solkraft, i kombinasjon med termisk lagring av solkraft

Kompetanseutvikling

  • De tre dominerende aktørene følger med på hverandres utvikling og tar etter der de andre har forsprang, derfor vurderes lærings og demonstrasjonseffekten som høy

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av de helhetlige teknologiløsningene i lagerbygg i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Spredningseffekt basert på geografi og bygningskategori vurderes som høyt
  • Det finnes ingen logistikkbygg med tilsvarende energiambisjoner og løsninger i nærområdet