Login Vagle

Lagerbygg i Sandnes i Rogaland med energibehov på passivhusnivå og innovativt energisystem

Prosjekteier

Login Vagle AS

Foto: SVBetong

Teknologileverandører

 • SV Betong AS
 • Caverion
 • Login Vagle AS
 • AK83 Arkitekter AS
 • Eiendomskonsulenten AS, Energianalys Jämtland, EvoTek AS, Multiconsult
 • WITRON Logistik+Informatik GmbH

Teknologisk innovasjon

 • Roboter med regenerering av elektriske J140energi
 • CO2 kjøle- og fryseanlegg med akkumulatortank vekslende mellom sommer- og vinterdrift
 • Produksjon av el fra solceller med tilhørende batteribank for lagring av overproduksjon
 • Prognosestyring for balansering av elektrisk og termisk produksjon mot forventet behov

Kompetanseutvikling

 • Forbildeprosjekt som setter ny standard innen prognosestyring av klimaanlegg, lagerautomasjon, utnyttelse av overskuddsvarme og bruk av ny solcelleteknologi
 • Erfaringsdata fås gjennom utvidet målestruktur
 • Lageret stilles til disposisjon for visninger

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i lagerbygg i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensiale for spredning nasjonalt som kan gi energieffektivisering
 • Overførbart til andre bygningskategorier med stort energi- og kjølebehov
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp