Knattholmen Kystleirskole

Knattholmen Kystleirskole. Kombinert (integrert) løsning solfangere sammen med væske/vann varmepumper (HYSS: Hybrid Solar System)

Prosjekteier

Knattholmen Kystleirskole

Hybrid solar systemet består av solfangere totalt 68m2 montert på sydvendt tak og to brønner hver 160 meter dype og en brønn 220 meter dyp. Dette gir varmt vann til 28 dusjer og varmer opp totalt ca. 1200m2. Foto: Magne Svorstøl.

Hybrid solar systemet består av solfangere totalt 68m2 montert på sydvendt tak og to brønner hver 160 meter dype og en brønn 220 meter dyp. Dette gir varmt vann til 28 dusjer og varmer opp totalt ca. 1200m2. Foto: Magne Svorstøl.

Teknologileverandører

 • Free-Energy

Teknologisk innovasjon

 • Norsk utviklet kombinert /integrert løsning for solfangere med væske/vann varmepumper
 • Integrert design gir høy virkningsgrad for varmepumpesystemet (SCOP på 6-8)

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg m måling/programvare for dokumentasjon av energiresultat/energioppfølging
 • Økt kompetanse innen god integrasjon av varmepumper mot andre energisystemer samt optimalisering mht varmebehov i bygg
 • Formidling under prosjektering/utførelsesfasen til installatører/entreprenører
 • Aktiv markedsføring og publisering i fagmagasiner (Teknisk Ukeblad, Kulde, VVS)

Realisert spredning av teknologi

 • Første norske installasjoner bortsett fra tre testanlegg

Videre utvikling og videre spredning

 • Nasjonalt potensial norskutviklet løsning
 • Prosjekteier oppgir stor nasjonalt potensial, relevant i bla. barnehager, skoler, idrettshaller, kontorbygg m.fl, i områder med mulighet for brønnboring/markslynger
 • Mindre egnet for småhus
 • Potensiale for andre land med nordisk klima