Innhavet Smoltanlegg (settefisk)

Nytt produksjonsanlegg for smolt som har til hensikt å gjenvinne varme fra luft etter behandling/prosessering fra resirkulert vann.

Prosjekteier

Nordlaks Smolt AS

Teknologileverandører

  • Gupex AS
  • Hinnstein AS

Teknologisk innovasjon

  • Utviklingsprosjektet skal kunne ivareta fiskevelferden gjennom å ha kontroll på vannkvalitet, herunder CO2-verdien i vannet, og samtidig kunne gjenvinne energien før brukt luft føres ut.

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet vil vise om teknologien er god nok til å ivareta fiskevelferden. Dette er viktig kunnskap for oppdrettsnæringen.

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av denne typen teknologi innen oppdrettsnæringen

Videre utvikling og videre spredning

  • Teknologien har stort spredningspotensiale innen oppdrettsnæringen både nasjonalt og internasjonalt.