Innfasing av elektriske busser i Drammensområdet

Anskaffelse av seks batterielektriske busser til rutekjøring i Drammen, samt to pantografladere på endeholdeplass og "plug-in" ladestasjon på depot

Prosjekteier

Brakar AS

Illustrasjon: Norconsult

Teknologileverandører

  • Leverandør ikke bestemt

Teknologisk innovasjon

  • Pantografladere for lading på endeholdeplass, samt "plug-in" ladestasjon på depot
  • Linje på 14-15 km hvor 6 av 6 busser er batterielektriske
  • De elektriske bussene erstatter dieselbussene 1-1

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet bidrar til økt kompetanse ved drift, service og bruk av pantografladere og "plug-in" ladestasjon
  • Nettbuss vil skaffe seg kunnskap om drift av batterielektriske busser

Realisert spredning av teknologi

  • Andre gangs implementering av elektriske busser med små batteri

Videre utvikling og videre spredning

  • Prosjektet utføres på en linje og i en skala som gjør det overførbart til mange busstrekninger nasjonalt og internasjonalt
  • Overførbart til andre type kjøretøy og i andre driftssituasjoner
  • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi redusert bruk av fossilt drivstoff og reduserte klimagassutslipp