Hybriddrift av elektriske kraner på lasteskip

Hybriddrift av elektriske kraner på lasteskip

Prosjekteier

Grieg Star AS

Batterisystemet vil bli installert om bord Star Lindesnes eller et av hennes søsterskip. Foto: Grieg Star

Teknologileverandører

 • Grenland Energy
 • Kongsberg Maritim
 • MacGregor

Teknologisk innovasjon

 • Installasjon av batterisystem for drift av elektriske kraner på lasteskip
 • Kranene produserer strøm når lasten senkes
 • Mer optimalisert kranoperasjon og redusert energi- og drivstofforbruk

Kompetanseutvikling

 • Utvikling og labtesting for verifisering av tilhørende styresystem
 • Verifisering av løsningen under reell drift
 • Kvantifisere utslippsreduksjoner og besparelser i drivstoff

Realisert spredning av teknologi

 • Første installasjon av et slikt system om bord i skip i global skala

Videre utvikling og videre spredning

 • Mulighet for installasjon på alle Grieg Star sine nyere skip
 • Teknologien er overførbar til tilsvarende skip med elektriske kraner, som i større grad begynner å bli en standard
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi redusert bruk av fossilt drivstoff og reduserte klimagassutslipp