Høyteknologisk datasenter i Fet kommune

Bygging av kostnadseffektivt, sikkert og miljøvennlig datasenter i Heia Næringspark i Fet kommune

Prosjekteier

Greenfield Property AS

DigiPlex Fetsund sikkerhetssluse for kjørende. Foto: Digiplex Norway AS.

DigiPlex Fetsund sett forfra. Foto: Digiplex Norway AS.

DigiPlex Fetsund sikkerhetssluse for gående. Foto: Digiplex Norway AS.

Teknologileverandører

 • Backe Oppland AS
 • Gunnar Karlsen
 • Munters Belgium SA

Teknologisk innovasjon

 • Bruk av evaporasjons/adiabatiske kjøleenheter
 • Bruk av bygget som lokal føringsvei for ventilasjonsluft

Kompetanseutvikling

 • Bedriftsnettverk etablert
 • Deltagende entreprenører bygger kompetanse
 • Erfaring fra drift av senteret

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge
 • Brukt i utvikling av Digiplex datasenter i Sverige

Videre utvikling og videre spredning

 • Flere byggetrinn vurderes
 • Potensiale uavklart, men voksende norsk næring og flere etableringer forventes
 • Overførbart til nordiske datasentre
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, og reduserte klimagassutslipp