Heimdal Videregående Skole m/ Flerbrukshall

Nye Heimdal videregående skole med flerbrukshall i Trondheim skal oppfylle NS3701 minstekrav til Passivhus og i driftsfasen være utslippsnøytralt gjennom året ved hjelp av innovative energiløsninger

Prosjekteier

Sør Trøndelag Fylkeskommune

Illustrasjon: Rambøll AS Skanska AS

Illustrasjon: Rambøll AS Skanska AS

Illustrasjon: Rambøll AS Skanska AS

Teknologileverandører

 • Skanska Norge AS
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Rambøll AS

Teknologisk innovasjon

 • Innovativ systemløsning: Bygg med lavt energibehov, samt forsyning fra flere fornybare energikilder i et effektivt energisystem med lavt klimagassutslipp
 • Prosjektet omfatter solavskjerming med elektrokromatiske glass, produksjon av varme og el, CO2 varmepumpe, CHP-maskin, bergvarmepumpe og tilrettelagt for lagring av produsert el

Kompetanseutvikling

 • Pilot i forskningsprogrammet ZEB og bygget er gjennom dette tilgjengelig for studenter og forskningsmiljø
 • Utvikling av prosjektet har representert en bred innovasjons- og kompetanseprosess
 • Samarbeid med NTNU og SINTEF
 • 5-årig energiytelseskontrakt (EPC) mellom byggherre og Skanska

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge
 • Tidlig utvikling av forretningsmodell for bruk av EPC også i nybygg

Videre utvikling og videre spredning

 • Stort potensiale for spredning av systemløsninger og enkeltteknologier
 • Systemløsningen er overførbar til en rekke større bygg i Norge, spesielt kontorbygg, skolebygg, idrettsbygg og kulturbygg
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp