Grieghallen Glassfasade

Det er behov for rehabilitering av glassfasadene på Grieghallen. Grieghallen har et samlet areal på ca. 25 000 m² og har en glassfasade med samlet overflate på litt i underkant av 5000 m² Formålet med konseptutredningen er å utvikle en mest mulig energieffektiv løsning for ny glassfasade. Glassfasaden må rehabiliteres innenfor rammen av dagens arkitektoniske uttrykk. Oppgradering og utbedring av glassfasader med mål om energieffektivisering er ingen nyhet i seg selv. Men dersom det gjennom utredningen fremkommer bedre materialer, bedre løsninger eller bedre isolasjonsmaterialer enn de som er standard i markedet, så kan dette ha et markedspotensial i Norge

Prosjekteier

Grieghallen AS

Teknologileverandører

 • Grieghallen AS v/Rolf Skogstrand
 • Fasader og Glass As v/Harald Goksøyr
 • CG Glass v/Eivind Brøvig
 • Aerogel Norge v/Torfinn Bjørnbakk
 • COWI AS v/Judith Espeseth
 • COWI AS v/Marta Gjerdåker

Teknologisk innovasjon

 • Glasstyper, nye materialer eller sammensetninger med bedre varmetapsegenskaper
 • Gass mellom glassruter som gir bedre varmetapsegenskaper
 • Aerogel granulat produkter, utarbeide dokumentasjon på isolasjonsevne

Kompetanseutvikling

 • Studenter fra Høgskulen på Vestlandet og/eller Universitetet i Bergen skrive oppgave om prosjektet
 • Medlemsmøter og frokostmøter med VVS-foreningen
 • Medlemsmøter og frokostmøter med Bergen Næringsråd
 • Informere om resultater fra konseptutredningen på ulike messer som avholdes i Grieghallen hvert år

Realisert spredning av teknologi

 • Aerogel granulat har ingen kjent dokumentasjon som er god nok i den norske byggebransjen. 1. implementering av dokumentasjon på isolasjonsegenskaper

Videre utvikling og videre spredning

 • Aerogel granulat kan benyttes på maskiner/maskinhus/kabinetter som man ønsker skal ha et lite varmetap til omgivelsene.
 • Aerogel granulat kan benyttes der man er redd for brannskader ved berøring, f.eks. håndtak på ovner eller rør/beholdere med varmt vann