Grensesprengende teknologi for energi- og tidseffektiv produksjon av grafen

Bygging av prototype på produksjonsenhet for grafen, som skal lokaliseres i Stavangerområdet

Prosjekteier

Cealtech AS

Illustrasjon: Cealtech AS

Illustrasjon: Cealtech AS

Teknologileverandører

 • CealTech AS
 • California Institute of Technology (Caltech)
 • W&L Coating Systems GmbH

Teknologisk innovasjon

 • Bruk av plasma istedenfor varme til å igangsette prosessen (PECVD - Plasma-Enhanced Chemical Vapour Deposition)
 • Med bruk av PECVD reduseres energi- og tidsbruk (manglende behov for oppvarming og nedkjøling)
 • Muliggjør masseproduksjon av grafen uten bruk av kjemikalier og vesentlig mer energi- og tidseffektivt enn konvensjonell teknologi

Kompetanseutvikling

 • Kompetansebygging gjennom erfaringsdeling med samarbeidspartnere og kunder
 • Samarbeid med Universitetet i Stavanger om nye anvendelsesområder for teknologien
 • Utvikling av et kompetansemiljø innenfor denne type anlegg, herunder også drift og vedlikehold, bl.a. i samarbeid med AGA og Goodtech
 • Kompetanse rundt produksjonsprosess for grafen
 • Kompetanse rundt kvalitetskontroll av grafen

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering globalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Grafen har et stort anvendelsesområde innenfor materialteknikk og elektronikk
 • Teknologiutvikler planlegger å implementere teknologien i eget anlegg etter verifisering av teknologien i fullskala kontinuerlig produksjon, og anslår utvidelse av kapasiteten med omlag 1 maskin per år
 • Grafen vil være sentralt i utvikling av ny produkter som vil ha positive effekter på klimaet i tiden fremover, og det jobbes allerede med store globale aktører for å få til dette.
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte utslipp av klimagasser