Fornybar energiforsyning til nytt sykehus Nordmøre og Romsdal (SNR)

Det skal bygges nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset i Molde kommune. Søker ønsker å profilere fornybar, miljøvennlig og energieffektiv energiteknologi og søker derfor om støtte til å dekke en del av merinvesteringene for den fremtidsrettede og innovative termiske energiløsningen. SNR ønsker å installere et termisk energianlegg som baseres på sjøvann til frikjøling (direkte kjøling), to separate høyeffektive varmepumper med naturlige kuldemedier til henholdsvis oppvarming og varmtvannsberedning, samt biogass-kjel som tilsatsvarme. Det spesielle med løsningen er frikjøling kombinert med høyeffektive varmepumper med optimal teknologi på alle nivå. Klimaavtrykk vil være svært lavt sammenlignet med alternative energiløsninger. Den foreslåtte løsningen for termisk energiforsyning ved SNR er unik ved at den representerer et totalkonsept med maksimal utnyttelse av fornybare energikilder, svært lavt primært energibruk og utelukkende bruk av naturlige, miljøvennlige kuldemedier som ikke har noen negativ effekt på det globale miljø ved eventuelle utilsiktede lekkasjer.

Prosjekteier

Helse Møre og Romsdal HF

Teknologileverandører

  • Helse Møre og Romsdal HF
  • Sykehusbygg HF
  • COWI AS
  • Nordic Office of Architecture AS

Teknologisk innovasjon

  • Frikjøling fra sjøvann, høyeffektive varmepumper til oppvarming og biogass som tilsatsvarme.

Kompetanseutvikling

  • Det termiske energianlegget ved SNR vil bli analysert og presentert gjennom undervisning og prosjekt-, bachelor og masteroppgaver ved tekniske fagskoler og NTNU. Anlegget vil også bli presentert på nasjonale og internasjonale konferanser, seminarer og workshops samt i relevante norske og internasjonale tidsskrifter.

Realisert spredning av teknologi

  • Det framtidsrettede og innovative termiske energianlegget er forbilledlig, og framstår som en anbefalt/foretrukket løsning for ulike typer sykehusbygg og andre bygninger med lignende termiske behov.

Videre utvikling og videre spredning

  • Dette er det første energianlegget der 100% av den termiske energiproduksjonen er fornybar energi. Anlegget vil være et forbilde for andre sykehus og andre byggherrer som kan inspireres til å velge tilsvarende energiløsning.