Fornybar energi for oppdrettsanlegget Nordheimsøy

Pilotprosjekt i utprøving av energilagring og fornybar energi for oppdrettsnæringen. Kombinasjon av vindturbin, solcellepanel og batteribank.

Prosjekteier

Grieg Seafood Rogaland AS avd Finnøy 47

Teknologileverandører

  • Blueday TechnologyGwindVindturbin

Teknologisk innovasjon

  • Det skal leveres en helhetlig løsning der man ved kjent teknologi satt sammen på ny måte oppnår reduserte driftskostnader og reduserte utslipp til ytre miljø. Dette ettersom man vil få tilført fornybar energi fra sol og vind i tillegg til redusert driftstid på diesel-generatorer ved å lagre energi i batteribank.

Kompetanseutvikling

  • Pilotprosjekt som vil bidra til erfaringsutveksling på tvers av formål og bransjer
  • Demonstrasjon av at en slik teknologiløsning kan fungere godt på en forflåte vil være viktig for oppdrettsleverandører som vurderer tiltak for å redusere dieselforbruket i sin virksomhet

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av hybridsystem integrert på et opprettsanlegg

Videre utvikling og videre spredning

  • Vellykket prosjekt kan føre til at teknologien tas i bruk i selskapets 100 egne anlegg
  • Mulig spredning av teknologi til 500 anlegg som finnes i Norge
  • Kan på sikt være en aktuell løsning for andre offshore installasjoner og andre steder det ikke er tilgang til strømnett
  • Ingen patenter eller lisenser er knyttet til prosjektet