Fasaderehabilitering av verneverdig bygg

Fasaderehabilitering av verneverdige bygg med superisolerende murpuss med aerogel

Prosjekteier

Boligbygg Oslo KF

Eivind Røhne

Bergsliens gate 12, fasade.

Bergsliens gate 12, vindu.

Bergsliens gate 12, vindu.

Teknologileverandører

 • RIK Arkitektur
 • Thorendal AS
 • Isokalk AS

Teknologisk innovasjon

 • Kalkpuss med superisolerende egenskap
 • Muliggjør etterisolering av verneverdig bebyggelse, da arkitektonisk uttrykk bevares, som lettere oppnår godkjenning av antikvariske myndigheter
 • Bidra til energieffektivisering og forbedret inneklima

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg med målinger som vil benyttes av NMBU
 • Bygger kompetanse også hos utførende entreprenører og rådgivere

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge, resultatet avgjør videre satsing på produktet fremover
 • Forsvarsbygg planlegger anvendelse av produktet på Haakonsvern i Bergen

Videre utvikling og videre spredning

 • Nasjonalt potensiale for etterisolering av verneverdige murbygg med puss
 • Internasjonalt interessant for bygg i tilsvarende klimasoner