Enovasøknad VIKA Haaland MO - Solceller,batteribank og billadere.

Haaland Holding AS utvikler et eksisterende næringsområde i Mo i Rana. Håland Eiendom AS eier 75% av det 60 mål store området i sentrum av Mo i Rana, som er regulert til næring og boliger. Området er tidligere benyttet til kontorer, næring, lager etc, og nåværende bygningsmasse er av eldre beskaffenhet og store deler er klar for sanering. Ca 50 % av området kan bygges ut og man ønsker å utvikle et helt nytt område. Området ønskes konvertert til en ny bykjerne med nærings- og butikkarealer, kontorlokaler, barnehage, dagligvarebutikk og friområder. Området gir mulighet for et bebygd areal på 200 000 m² bruksareal med 100 000 m² næringsarealer og 1200 boenheter med gjennomsnittlig størrelse på 80 m². På det nye kontorbygget planlegges det installert solceller på taket og fasadene. De fasademonterte solcellene monteres i skinner over vinduene og får dynamisk regulering etter solinnstrålingen. Solcelleinstallasjonen er koblet opp med batteribank og elbilladere. Elbilladere er sett på da det ved senere anledning kan være aktuelt å bygget opp en servicebilpark av elbiler som er tenkt å erstatte dieselbiler som i dag benyttes som tjenestebiler.

Prosjekteier

Haaland AS

Teknologileverandører

 • Klar Energy
 • Sweco
 • Haaland
 • Haaland
 • Sweco
 • Sweco

Teknologisk innovasjon

 • Utnyttelse av midnattssol
 • Effektutjevning med batteribank
 • Effektutjevning med bilbatterier som batteribank

Kompetanseutvikling

 • Erfaring med bruk av solcelleenergi og batterilagring i nordlig klima (midtnattssol)

Realisert spredning av teknologi

 • 1.

Videre utvikling og videre spredning

 • Prosjektet er tilrettelagt for bruk i videregående skoler