Energieffektivt kontorbygg i Brønnøysund

Energieffektivt kontorbygg i Brønnøysund

Prosjekteier

Statsbygg

Dagens situasjon. 22 om- og påbygninger. Foto: Statsbygg

Perspektiv fra sjøen, Brønnøysundsregisteret. Foto: Ratio Arkitekter AS.

Brønnøysundregisteret utsikt. Foto: Wikimedia Commons.

Perspektiv fra torget, Brønnøysundsregisteret. Illustrasjon: Ratio Arkitekter AS.

Teknologileverandører

  • Leverandør ikke bestemt

Teknologisk innovasjon

  • Kombinasjon av bygningsutforming og tekniske løsninger
  • Termisk lagring
  • Effektiv utnyttelse av lokale energikilder og dagslys

Kompetanseutvikling

  • Forventer kompetanseutvikling hos prosjekteringsgruppen og deltagende entreprenør

Realisert spredning av teknologi

  • Et av få anlegg i Nord-Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Teknologien er overførbar til tilsvarende bygningstyper i samme klima