Energieffektiv forvarming i produksjon av aluminiumsprofiler til bilindustrien

Installasjon av to nye ovner med teknologi basert på roterende permanentmagneter kalt Zero Pollution Energy (ZPE) til produksjon av produkter til bilindustrien ved Bentelers produksjonsanlegg i Vestre Toten

Prosjekteier

Benteler Aluminium Systems Norway AS

Illustrasjon: Presezzi Extrusion

Teknologileverandører

 • Presezzi Extrusion

Teknologisk innovasjon

 • Ny teknologi for forvarming av aluminiumsbolter før ekstrudering av profiler
 • Teknologien går ut på å generere varme i aluminiumsbolten ved bruk av roterende permanentmagneter
 • Økning i virkningsgrad på 30 % sammenlignet med eksisterende teknologi

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjon av teknologien i fullskala
 • Teknologileverandør er patenthaver og opptatt av at teknologien formidles til mulige kunder
 • Teknologileverandøren presenterte teknologien første gang på aluminiummesse i Düsseldorf i desember 2016

Realisert spredning av teknologi

 • Andre implementering globalt
 • Første implementering i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensiale for spredning nasjonalt og internasjonalt til industri som produserer og anvender bolter og profiler i aluminium
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte utslipp av klimagasser