Energieffektiv distribusjon av anoder i elektrolysehallene

Utvikling og implementering av elektriske, førerløse kjøretøy for transport av anoder i elektrolysehallene hos Alcoa Mosjøen.

Prosjekteier

Alcoa Norway ANS

Teknologileverandører

 • Hencon BV
 • Fräunhofer IML

Teknologisk innovasjon

 • Førerløse kjøretøy i magnetfelt

Kompetanseutvikling

 • Kompetanse på drifting av førerløse kjøretøy
 • Økt kompetanse på navigasjonssystemer
 • Økt kompetanse på ordregenereringssystemer
 • Økt kompetanse på implementering av høyteknologiske systemer i drift
 • Økt kompetanse på drift med Li-ionbatterier

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av teknologien globalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Overførbart til annen industri hvor teknologien kan effektivisere produksjonsprosesser
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi reduserte utslipp av klimagasser
 • Stort spredningspotensiale i aluminiumsindustrien