Energiambisiøs utbygging av Østmarka psykiatriske sykehus

Østmarka - energiambisiøs utbygging Psykiatri

Prosjekteier

St. Olavs Hospital HF

Varmepumper for gjenvinning av prosesskjøling til laboratoriesenteret. Samlet varmepumpeeffekt er på 180kw. Varmen brukes som oppvarming av ventilasjonsluft. Foto: Morten Uv.

Varmepumper for gjenvinning av prosesskjøling til laboratoriesenteret. Samlet varmepumpeeffekt er på 180kw. Varmen brukes som oppvarming av ventilasjonsluft. Foto: Morten Uv.

Teknologileverandører

  • Leverandør ikke bestemt

Teknologisk innovasjon

  • Passivhusløsninger og –produkter for et sikkerhetsbygg med de krav som stilles med hensyn til fysisk belastning og helse, miljø og sikkerhet for personer med psykiske lidelser

Kompetanseutvikling

  • Demonstrasjonsbygg, vil gi spredningseffekt til bl.a psykiatribygg, sykehus, fengsler
  • Samarbeid St.Olavs Hospital, NTNU, Sykehusbygg HF, prosjekterende, entreprenører, o.a

Realisert spredning av teknologi

  • NULL

Videre utvikling og videre spredning

  • Nasjonalt potensiale
  • Prosjekteier oppgir stort spredningspotensiale både til egne og andres bygg