Energiambisiøs utbygging av Østmarka psykiatriske sykehus

St. Olavs Hospital HF har som del av sin satsing innen psykiatri på Østmarka, bygget nytt Akuttpsykiatribygg. Det er lagt inn energiambisiøse løsninger i prosjektet, der man har forsøækt å kombinere passivhusstandard med de krav som ligger i et psykiatribygg mht pasienthensyn og personsikkerhet. Dette har vært utfordrende på enkelte områder, men krav ihht passivhusstandard er nådd. Se vedlagt prosjektsammendrag - sluttrapport.

Prosjekteier

St. Olavs Hospital HF

Varmepumper for gjenvinning av prosesskjøling til laboratoriesenteret. Samlet varmepumpeeffekt er på 180kw. Varmen brukes som oppvarming av ventilasjonsluft. Foto: Morten Uv.

Varmepumper for gjenvinning av prosesskjøling til laboratoriesenteret. Samlet varmepumpeeffekt er på 180kw. Varmen brukes som oppvarming av ventilasjonsluft. Foto: Morten Uv.

Teknologileverandører

 • Nordic Office of Arcitecture AS
 • Sykehusbygg HF
 • Hent AS
 • Cowi AS
 • Norconsult AS
 • Rambøll AS
 • Flere

Teknologisk innovasjon

 • Passivhusløsninger og –produkter for et sikkerhetsbygg med de krav som stilles med hensyn til fysisk belastning og helse, miljø og sikkerhet for personer med psykiske lidelser

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsbygg, vil gi spredningseffekt til bl.a psykiatribygg, sykehus, fengsler
 • Samarbeid St.Olavs Hospital, NTNU, Sykehusbygg HF, prosjekterende, entreprenører, o.a

Realisert spredning av teknologi

 • NULL

Videre utvikling og videre spredning

 • Nasjonalt potensiale
 • Prosjekteier oppgir stort spredningspotensiale både til egne og andres bygg