Elektriske busser til bykjøring i Oslo

Anskaffelse av to batterielektriske busser til rutekjøring i Oslo, samt to pantografladere på endeholdeplass og "plug-in" ladestasjon på depot

Prosjekteier

Unibuss AS

Teknologileverandører

 • SolarisBus & Coach SA
 • Siemens

Solaris

Solaris

Teknologisk innovasjon

 • Pantografladere for lading på endeholdeplass, samt "plug-in" ladestasjon på depot
 • Ladestasjon på depot med innebygd teknologi som minimerer maksimalt effektuttak
 • De elektriske bussene erstatter dieselbussene 1-1

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonen bidrar til å ta ned barrier for nye installasjoner
 • Bidrar til å verifisere bruk av batterielektriske busser med relativt liten batterikapasitet i bybusstrafikk
 • Økt innsikt og kompetanse i planlegging, drift og vedlikehold samt energiforbruk for elektriske busser under nordiske forhold

Realisert spredning av teknologi

 • Tredje gangs implementering av elektriske busser med små batteri i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Svært stort spredningspotensiale nasjonalt og internasjonalt
 • Overførbart til andre type kjøretøy og for transport over lengre strekninger
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi redusert bruk av fossilt drivstoff og reduserte klimagassutslipp