Elektrisk kjøretøy for innsamling av avfall

Investering i nytt elektrisk komprimerende kjøretøy for innsamling av avfall

Prosjekteier

Ragn Sells AS

Teknologileverandører

  • MAN, Emoss, Steco Miljø AS og Scania

Teknologisk innovasjon

  • Helelektrisk drift med en batteripakke på 240 kWh
  • Ladestasjon med 44 kW AC med industriplugg

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet vil bidra til kompetanseutvikling for denne typen teknologi med nordisk klima og topografi

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av teknologi i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Prosjektet vil delvis påvirke markedsutviklingen for hele bransjen, ved at flere leverandører kommer inn i markedet
  • Spredningspotensialet lokalt er høyt da søker vurderer å bytte ut flere renovasjonsbiler hvis prosjektet blir vellykket