Effektivisering og hybridisering av nybygg kjemikalietanker

Installasjon av permanentmagnet akselgenerator kombinert med batterihybrid fremdriftssystem på to kjemikalietankskip

Prosjekteier

Stenoil KS

Teknologileverandører

  • PM akselgenerator: WE-tech Solutions
  • Corvus Energy
  • Verft: Taizhou Kouan

Teknologisk innovasjon

  • Høy grad av tilpasning av batteriteknologi til nytt type fartøy og operasjonsprofil
  • Permanentmagnet akselgenerator muliggjør variabelt turtall på hovedmotoren
  • Batteripakke med ytelse på 181 kWh som kan ta effekttopper og gi ekstra kraft under manøvrering

Kompetanseutvikling

  • Referanse for resten av bransjen
  • Førstehåndskompetanse på ny bransjeteknologi
  • Presentasjoner ved konferanser e.l.

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av batteriteknologi på kjemikalietankskip for energieffektivisering globalt

Videre utvikling og videre spredning

  • Det er om lag 325 skip innen kjemikalie-/tankskipsegmentet i Norge
  • Økt fokus fra myndigheter og befraktere på skipenes fuel-forbruk gir incentiver for flere implementeringer