Dobbel varmegjenvinner i kombinasjon med adiabatisk kjøling

Nytt kombinasjonsbygg i Sandefjord med demonstrasjonsanlegg for høyeffektivt ventilasjonsanlegg med doble roterende varmegjenvinnere, samt adiabatisk kjøling

Prosjekteier

Nordre Fokserød 14 AS

Teknologileverandører

  • Caverion og Covent
  • Rambøll

Teknologisk innovasjon

  • Høyeffektivt ventilasjonsanlegg med doble roterende varmegjenvinnere med virkningsgrad på 92 %
  • Adiabatisk kjøling minimerer behovet for komfortkjøling

Kompetanseutvikling

  • Demonstrasjonsanlegg for høyeffektiv ventilasjon
  • Bidrar til kompetanseutvikling nasjonalt

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Stort potensiale innen kontorbygg, både nybygg og rehab
  • Overførbart til andre bygningskategorier
  • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp