Demonstrasjonsprogram for SmartGrid-teknologi i Stavanger

Demonstrasjon av smartgrid-teknologi i et område i Stavanger sentrum med 25 nettstasjoner og cirka 1 300 kunder, samt 5 nettstasjoner nord/øst i Sandnes

Prosjekteier

Lyse Elnett AS

Nytt anlegg løftes inn i nettstasjon. Foto: Fredrik Ringe.

Demontering av gammelt anlegg i nettstasjon. Foto: Fredrik Ringe.

Nytt anlegg gjøres klar for montasje i nettstasjon. Foto: Fredrik Ringe.

Teknologileverandører

 • Lyse Elnett og ABB Norway AS
 • Lyse Elnett
 • ABB Norway AS

Teknologisk innovasjon

 • Smartgridteknologi for elektriske kraftsystemer som utnytter toveiskommunikasjon, distribuerte måle- og styresystemer, nye sensorteknologier og styring av utstyr (last, prod) hos nettkundene
 • Teste ut nye løsninger, konsepter og teknologier
 • Verifisere nytteverdier i å redusere nettapene
 • Legge grunnlag for fremtidig utvikling og effektivitet

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsprosjekt
 • Mål om etablering av bransjestandard
 • Prosjekt under Demo Norge via Smartgridsenteret i Norge
 • Kommunikasjon via web og bransjenettverk
 • Kontinuerlig måling og dokumentasjon
 • Stilles etter sluttføring til rådighet for forskningsinstitusjoner, herunder Sintef, m.fl.
 • Data brukes i FME Cineldi
 • Data fra anlegget brukes i mastergrad

Realisert spredning av teknologi

 • Første gangs implementering av totalkonseptet globalt.
 • Enkeltstående deler av teknologien er tidligere demonstrert internasjonalt, men første gang i Norge+L33

Videre utvikling og videre spredning

 • Internasjonalt stort potensiale for smartgrid-konseptet, herunder bryteranlegg, nettstasjoner, måler- og styringssystemer, m.m. med smartgridfunksjonalitet
 • Potensiale for spredning nasjonalt og internasjonalt som gir reduserte nettap og økt mulighet til å håndtere lokal kraftproduksjon og effektkrevende utstyr
 • Teknologileverandør forventer at 20-50 % av de 130 000 nettstasjonene i Norge vil ha en form for smartgridteknologi i løpet av de neste ti årene. I tillegg til potensiale for eksport av løsningene til rundt 60 land som de leverer bryteranlegg og nettstasjoner til.